Den nye P-tester fra SpectraCrop

Et nyt og unikt værktøj til optimering af afgrødens vitalitet og vækst
  
SpectraCrops nye håndholdte apparat afslører fosformangel ved direkte måling på afgrøden i marken. Samtidig får du nyttige mål for plantens generelle vitalitet, der kan bruges til at optimere udbytte og kvalitet.
  
  
  • Fosformangel er et stort problem i planteproduktionen, og selv kortvarig og mild P-mangel kan føre til betydelige udbyttetab.

  • I Danmark optræder P-mangel i langt de fleste tilfælde uden tydelige symptomer og bliver aldrig opdaget.

  • De eksisterende metoder til optimering af planters P-tilgængelighed baserer sig på klassiske jordanalyser, der er usikre, og som ofte ikke giver et troværdigt billede af P-tilgængeligheden på markniveau.

  • Med den nye P-tester måles der direkte på de fysiologiske processer i planten der forbruger P, og man får derfor en præcis indikation af om planten har et yderligere behov for P-tilførsel.

  • Med den nye P-tester fra SpectraCrop kan man direkte i marken, og på få sekunder, foretage en simpel og troværdig måling af plantens P-status og på den baggrund fastlægge behovet for gødskning.
​​​​
  • Udover en aktuel P-status for dine afgrøder, får du yderligere oplyst vigtige vækst-parametre, der afslører afgrødens generelle sundhedsstatus.