Hvem er vi?
SpectraCrop er etableret i 2015 som et universitets-baseret "spin-out" firma under Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), Københavns Universitet. SpectraCrop har til formål at markedsføre håndholdt udstyr til bestemmelse af planters P-status samt generel plantevitalitet til gavn for alle der beskæftiger sig med planteproduktion. SpectraCrop har udviklet et unikt produkt til formålet som er patentbeskyttet (Patent FAO58WO) i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Foss Analytics A/S. Udviklingsprocessen er støttet af Købehavns Universitet samt Future Cropping og InnoBooster under Innovationsfondens programmer.
Jens Frydenvang
Jeg har en kandidatgrad i fysik, og bragte min matematiske baggrund og ikke mindst erfaringer med avanceret dataanalyse ind i arbejdet med at finde nye metoder at bestemme planters fosforindhold på. P-testeren bygger på hovedresultatet fra min PhD afhandling og repræsenterer således de stærke synergieffekter der kan opnås ved at bringe forskellige fagretninger sammen.
PhD
Andreas Carstensen
Jeg er uddannet agronom fra Københavns Universitet, og har beskæftiget mig med planters ernæring i hele min studietid. Jeg blev færdig med min PhD i 2018 hvor jeg studerede fosfors indvirkning på fotosyntesen, og hvordan det kan være med til at afsløre plantens aktuelle fosforindhold. Den teoretiske forståelse bag P-testeren bygger på de seneste års opnåede resultater. 
PhD
 Jeg har arbejdet med planteernæring siden jeg startede på min PhD for næsten tyve år siden. Jeg har produceret mere end 100 videnskabelige artikler inden for plantevidenskab, og jeg har altid haft et stærkt fokus på solid grundforskning med en anvendt vinkel til gavn for landbruget. Den nyudviklede P-tester er baseret på mange års grundforskning, der løbende er offentliggjort i de førende videnskabelige tidsskrifter. P-testeren er et stort skridt fremad i vores bestræbelser på at diagnosticere P-mangel i afgrøder rettidigt, så tab af høstudbytte kan begrænses.  

Søren Husted
Professor, PhD